Zanggroep Essential


Ga naar de inhoudsopgave

Ons logo

Wie zijn wij

Zanggroep Essential Breda

Ons logo vertelt veel over wie wij zijn en waar wij voor willen staan.

Het Engelse "Essential" staat voor "essentieel".

Als je de betekenis van "essentieel" in woordenboeken opzoekt, vind je o.a.:
Bondig, Cruciaal, Elementair, Fundamenteel, Het wezen uitmakend, Hoofdzakelijk, In wezen, Noodzakelijk, Onmisbaar, Onontbeerlijk, Relevant, Tot het wezen behorend, Van groot belang, Van overwegend belang, ...
Wij willen dit alles graag samenvatten in "datgene wat belangrijk is".

De naam van onze zanggroep is in ons logo verwerkt. Bij het ontwerp van het logo hebben de volgende gedachten een rol gespeeld:

  • In het bovenste gedeelte van de naam zijn de lettergroepen "ES" en "SE" gespiegeld en met elkaar verbonden. Dit vertelt dat we onstaan zijn uit de voormalige zanggroep "Reflection" (weerspiegeling). Onze verbintenis met het verleden.
  • De kleuren zijn speciaal gekozen: het "hemelse" blauw, overgaand in het groen van de aarde en daaronder weer blauw, de kleur van water, de zeeŽn, oceanen en rivieren. De wereld om ons heen.
  • Het gekozen lettertype is eenvoudig en modern. De "N" lijkt op een poort naar de toekomst. De "A" lijkt op de Griekse letter "Delta", wat op zich weer een basis inhoudt.

Home Page | Wie zijn wij | Agenda | Repertoire | Foto galerij | Links | Leden | Archief | Sitemap

Search

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu