Zanggroep Essential


Ga naar de inhoudsopgave

Over ons

Wie zijn wij

Enkele feiten:

In 1967 werd het "Jongerenkoor van de Heilig Kruiskerk" opgericht en later omgedoopt tot "Zanggroep Reflection".

In 2001 viel het besluit om met een deel van de toenmalige zanggroep in de Franciscuskerk te blijven zingen.
De blijvende leden hadden gelukkig de moed, motivatie en enthousiasme om verder te gaan met juist die dingen die voor ons altijd al heel
essentieel waren: het maken van muziek, het zingen van liederen met aansprekende teksten en hierbij trachten een boodschap over te brengen.

Na een jaar van intensieve voorbereiding (april 2001 - april 2002), waarin we een nieuwe basis hebben gelegd voor de zanggroep in haar nieuwe opzet, was het dan eindelijk zover... Op zondag 14 april 2002 presenteerde Zanggroep Essential zich voor de eerste keer tijdens een kerkdienst in de Franciscuskerk te Breda.

Zie in bovenstaande tekst ook de oorsprong van onze nieuwe naam: "Zanggroep Essential".

Deze naam hebben wij te danken aan wijlen Hanneke Handlogten. Helaas moesten wij haar heel snel missen: Hanneke overleed op
30 september 2002.

We zijn dus in feite opnieuw begonnen. Ook voor wat betreft ons repertoire: een aantal liederen zijn afkomstig uit ons oude repertoire en gestoken in een nieuw jasje; we zoeken naar bekende muziek en teksten en werken tevens aan zelf geschreven liederen. Veel van onze teksten zijn in het Engels. Dat neemt niet weg dat we ook werken aan Nederlands en ook anderstalig materiaal!

Wij zijn zoekende. We speuren naar nieuwe mogelijkheden. We trachten andere manieren te ontdekken onze muziek en liederen aan "ons publiek" te presenteren. En natuurlijk zijn we ook op zoek naar nieuwe leden om met ons ons enthousiasme te delen en te zingen, musiceren, werken aan nieuw repertoire, bepalen van een nieuwe identiteit. Maar zeker om, in essentie, de boodschap die wij trachten te brengen, over te dragen op anderen!

Wij zijn blij met de vele bemoedigende reacties die mochten ontvangen tijdens de afgelopen jaren. Wij spreken voor onszelf de hoop uit dat wij immer in onze opzet mogen slagen en nog vaak ons "nieuwe" gezicht mogen tonen en bovenal ons te laten horen!

Home Page | Wie zijn wij | Agenda | Repertoire | Foto galerij | Links | Leden | Archief | Sitemap

Search

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu